afscheidsrituelen

Rituelen ondersteunen op alle plekken langs de weg die leidt tot afscheid nemen van het leven.

Het laatste stukje leven is een intense periode voor een zieke maar ook voor de naasten. Bij een naderend sterven komt er veel voorbij, in letterlijke en figuurlijke zin. Ervaring heeft mij geleerd dat persoonlijke levensceremoniƫn ondersteunend zijn bij het loslaten van het leven. Daarbij gaat het om de ervaring van onderlinge verbintenis, de dankbaarheid voor wat er was en het scheppen van ruimte voor wat er nog gezegd kan, mag of wil worden.

Als een zwangerschap niet voldragen is, geeft dat verdriet wat vaak moeilijk met de omgeving te bespreken is. Een afscheidsceremonie helpt deze emoties een plaats te geven.

Een overlijden dat jaren geleden plaats vond kan nog altijd zeer pijnlijk zijn. Misschien had de uitvaart niet de lading die u achteraf wenste, misschien was u toen door omstandigheden niet aanwezig of ging het afscheid door de schok aan u voorbij. De uitvaart kunnen we niet overdoen, maar stil staan bij de betekenis van dit afscheid is altijd mogelijk. Een gedachtenisbijeenkomst geeft de gelegenheid het niet gezegde alsnog naar voren te brengen of om samen te beleven en elkaar te troosten.

U kunt met uw vragen altijd contact opnemen voor advies of begeleiding.

MV-asverstrooiing
MV-rituelen-sfeer