handige links

Meer weten over ritueelbegeleiding, klik dan hier.

Wilt u meer lezen over mijn collega’s en hun activiteiten, dan kunt u naar de site van de Landelijk Beroepsvereniging voor Ritueelbegeleiging: www.lbvr.nl.

Om professioneel te kunnen werken, volgde ik de sinds 2001 door Het Moment verzorgde opleiding “Ritueelbegeleider bij afscheid”. Inmiddels ben ik ook als trainer en stagebegeleider actief. Voor informatie zie www.hetmoment.nu.

Met de volgende organisaties en instellingen werk ik nauw samen: