het Thuis van Leeghwater

MV-hospice

In Middenbeemster staat het hospice Het Thuis van Leeghwater. Die naam is niet toevallig gekozen. Het  hospice wil zoveel mogelijk een echt thuis bieden aan mensen die in de laatste levensfase verkeren.  Alles is er op gericht om de bewoners een zo comfortabel mogelijk verblijf te bieden waarbij ze zelf de regie behouden.

Het hospice wordt mogelijk gemaakt door een grote schare vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Naast het verlenen van ondersteuning bij de zorg, zet ik mij ook in als ritueelbegeleider voor de bewoners, hun naasten en de vrijwilligers.

Voor meer informatie over het hospice zie www.hospiceleeghwater.nl..