trainer en docent

Ritueel begeleiden leerde ik bij Het Moment. Ton Overtoom (theoloog) en Hermien Embsen (personal coach) hebben de opleiding van de grond af aan opgezet en doorontwikkeld. Begonnen als een opleiding voor rituelen bij afscheid van het leven, biedt deze nu ook rituelen voor andere grote levensmomenten.

Het leukste van mijn werk als trainer is om te zien hoe studenten, die zich in het begin nog afvragen wat het vak eigenlijk inhoudt, zich geleidelijk ontwikkelen tot authentieke ritueelbegeleiders met een eigen visie en aanpak. Mijn praktijkervaring stelt me in staat de studenten voor te bereiden op de realiteit van het vak en het hebben van een eigen praktijk. Omgekeerd laat ik me graag inspireren en verrassen door de creativiteit van de studenten.

Het Moment is inmiddels onderdeel geworden van Docendo. Meer informatie vind je op www.hetmoment.nu

Op de Academie voor Integrale Menswetenschappen SPSO gaf ik gastcolleges over rituelen aan het levenseinde. Ook verzorgde ik een nascholing voor afgestudeerden aan de SPSO en collega’s uit aanverwante vakgebieden : een intensieve module verdeeld over vijf dagen over sterven, dood en begeleiding.

Die activiteiten zijn nu ondergebracht bij het Landelijk Expertisecentrum Sterven. Hier verzorg ik een kennismakingsworkshop of een intensieve driedaagse specialisatie over mijn vakspecialisatie: Rituelen aan het levenseinde. Voor meer informatie zie deze link: www.landelijkexpertisecentrumsterven.nl/les-academy/.