trainer bij Het Moment

momentlgRGB300

Ritueel begeleiden leerde ik bij Het Moment, de door de uitvaartwereld erkende opleiding “Ritueel begeleiden bij afscheid”. Ton Overtoom en Hermien Embsen zijn de trainers, die deze opleiding hebben ontwikkeld. Zij zetten zich tevens in voor kwaliteitsborging van het vakgebied en nieuw onderzoek. De opleiding heeft een flinke ontwikkeling doorgemaakt. In 2009 ben ik toegetreden tot het team van trainers.

Het leukste hiervan is om te zien hoe studenten die zich in het begin nog afvragen wat het vak eigenlijk inhoudt, zich geleidelijk ontwikkelen tot ritueelbegeleiders met een eigen visie en aanpak. Ieder vanuit haar of zijn eigen kwaliteiten en overtuiging. Als trainer kan ik mijn praktijkervaring delen. Dat stelt me in staat de theorie aan te kleden met voorbeelden. Zo kan ik de studenten voorbereiden op de realiteit van het vak en het hebben van een eigen praktijk. Omgekeerd laat ik me graag inspireren en verrassen door de creativiteit van de studenten.

Meer weten over Het Moment? Ga naar www.hetmoment.nu