trainer en docent

momentlgRGB300

Ritueel begeleiden leerde ik bij Het Moment. Ton Overtoom (theoloog) en Hermien Embsen (personal coach) hebben de opleiding van de grond af aan opgezet en doorontwikkeld. Begonnen als een opleiding voor rituelen bij afscheid van het leven, biedt deze nu ook rituelen voor andere grote levensmomenten waarop een transformatie doorgemaakt wordt.

Het leukste van mijn werk als trainer is om te zien hoe studenten, die zich in het begin nog afvragen wat het vak eigenlijk inhoudt, zich geleidelijk ontwikkelen tot authentieke ritueelbegeleiders met een eigen visie en aanpak. Mijn praktijkervaring stelt me in staat de studenten voor te bereiden op de realiteit van het vak en het hebben van een eigen praktijk. Omgekeerd laat ik me graag inspireren en verrassen door de creativiteit van de studenten.

Meer informatie Het Moment vind je op www.hetmoment.nu

Op de Academie voor Integrale Menswetenschappen SPSO geef ik gastcolleges over rituelen aan het levenseinde.

Ook verzorg ik de bij- en nascholing stervensbegeleiding voor afgestudeerden aan de SPSO en collega’s uit aanverwante vakgebieden : een intensieve module verdeeld over vijf dagen over sterven, dood en begeleiding. In het Nederlandse ‘nationaal programma voor palliatieve zorg’ staat dat ervoor gezorgd moet worden dat meer mensen vredig kunnen sterven. Het is de bedoeling dat in 2020 elke zorgverlener in Nederland goede basiskennis over stervensbegeleiding heeft. Hierbij dient ook aandacht te gaan naar de gevolgen voor de omgeving van de stervende. Stervensbegeleiding is daarmede een belangrijk onderdeel van onze samenleving geworden.