afscheidsceremonie

Een ritueelbegeleider geeft van vorm en inhoud aan het laatste samenzijn en gaat daarin voor op een locatie van uw keuze. Dit is veelal een crematorium, een aula of een kerk maar het kan ook thuis, in het bos of bij de stamkroeg.

Samen zoeken we naar passende inhoud door een helder en troostrijk herinneringsbeeld dat centraal komt te staan tijdens de plechtigheid. Rondom dit herinneringsbeeld zoeken we woorden, beelden en muziek. We kijken naar wat wilt u zelf wilt doen en wat anderen inbrengen. Tijdens de bijeenkomst lees ik een voor u geschreven persoonlijke overdenking voor, die raakt aan het leven van de overledene en de toekomst van hen die achter blijven. De ceremonie wordt een krachtige beleving door een zelf gekozen betekenisvolle afscheidshandeling ofwel ritueel. Samen gaan we op zoek naar wat past.

Zo ontstaat er een afscheidsceremonie die niet alleen volledig recht doet aan het leven en de unieke persoonlijkheid van de overledene maar ook aan uw eigen behoeftes en mogelijkheden van dat moment.

Kennismaking of een gesprek bij een overlijden is vrijblijvend en kosteloos.

 

MV-inactie350

foto: Jan Peter de Valk