vakspecialisatie

boekjemarmer (2)

De ervaringen in het hospice hebben mij geleerd dat persoonlijke levenseinde rituelen, in de vorm van een levenseindeceremonie een bijzondere belevenis is en een steun voor de zieke zowel als de omstanders. Deze ervaringen waren een stimulans om mij verder hierin te specialiseren.

Op uitnodiging van de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht werkte ik mee aan een voorlichtingsboekje voor werkenden in de palliatieve terminale zorg.

Daarnaast is over dit onderwerp is een workshop samengesteld. Op deze dag wordt aan de hand van mijn ervaring met rituelen aan het sterfbed, de praktijk van en de theorie over transformatie rituelen bij elkaar gebracht. Daarnaast zijn er inspiratiebijeenkomsten mogelijk voor bijvoorbeeld vrijwilligers.