vakspecialisatie

De ervaringen in het hospice hebben mij geleerd dat persoonlijke levenseinde rituelen, in de vorm van een levenseindeceremonie een bijzondere belevenis is en een steun voor de zieke zowel als de omstanders. Deze ervaringen waren een stimulans om mij verder hierin te specialiseren.

Geleidelijk werden mijn activiteiten bekend. Hierop volgde de uitnodiging van de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht om mee te werken aan een voorlichtingsboekje voor werkenden in de palliatieve terminale zorg. Het boekje kreeg de titel ‘Onstollend Steen’.

Door de belangstelling voor dit onderwerp ontstond een kennismaking in de vorm van een workshop. Inmiddels is daar een intensieve driedaagse specialisatie bij gekomen. Deze laatste is bedoeld voor hen die werkelijk voor willen gaan in rituelen rond het sterven. De workshop en de opleiding zijn te volgen via het Landelijk Expertisecentrum Sterven.

Daarnaast zijn er op maat gemaakte inspiratiebijeenkomsten mogelijk voor werkenden of vrijwilligers in deĀ  palliatieve zorg.