wie is Marian?

marianvanderveenwebsite

Na een boeiende en bloeiende carrière als logistiek manager, sloeg ik een andere richting in met een studie psychologie. Tijdens die studie groeide de interesse voor het laatste stuk leven en het rouwproces dat samen gaat met afscheid. Door het werk voor een ziekenhuis en een hospice leerde ik ook de praktijk van rouwen en verlies kennen voor de zieke zelf, de naasten en de hulpverleners.

Via een collega maakte ik kennis met het vak van ritueelbegeleider bij afscheid: het gebruiken van rituelen en persoonlijke symbolen in de begeleiding en ondersteuning van betrokkenen zodat zij op een betekenisvolle wijze afscheid kunnen nemen. Om dit beroep professioneel uit te kunnen voeren, behaalde ik het diploma Ritueelbegeleider bij Afscheid van Het Moment.

Sinds 2008 heb ik een eigen praktijk waarin ik mij inzet voor iedereen die te maken krijgt met afscheid van leven. Opdrachten krijg ik rechtstreeks van particulieren, via zorginstellingen, huisartsen of uitvaartondernemingen.

Inmiddels ben ik zelf actief als stagebegeleider voor Het Moment en leid ik daar als trainer eigen groepen op. Verder geef ik college in levenseinde rituelen aan de Academie voor Integrale Menswetenschappen SPSO, waar ik ook een 5-daagse Stervensbegeleiding verzorg.