wie is Marian?

Na een boeiende en bloeiende carrière als logistiek manager, sloeg ik een andere richting in met een studie psychologie. Tijdens die studie groeide de interesse voor het laatste stuk leven en het rouwproces dat samen gaat met afscheid. Door te werken voor een ziekenhuis en een hospice leerde ik ook de praktijk van rouwen en verlies kennen voor de zieke zelf, de naasten en de hulpverleners.

Via een collega maakte ik kennis met het vak van ritueelbegeleider bij afscheid: het gebruiken van rituelen en persoonlijke symbolen in de begeleiding en ondersteuning van betrokkenen opdat zij op een betekenisvolle wijze afscheid kunnen nemen. Om dit beroep professioneel uit te kunnen voeren, behaalde ik het diploma Ritueelbegeleider bij Afscheid van Het Moment.

Vanaf 2008 tot 2020 had ik een eigen praktijk waarbij ik opdracht kreeg van  rechtstreeks van particulieren en via zorginstellingen, huisartsen of uitvaartondernemingen.

Vanaf 2013 leid ik als trainer eigen groepen op tot ritueelbegeleider bij Het Moment. Verder geef ik college in levenseinde rituelen aan de Academie voor Integrale Menswetenschappen SPSO, waar ik ook een 5-daagse Stervensbegeleiding verzorg. Vanaf 2020 geef ik inspiratiedagen bij het Landelijk Expertisecentrum Sterven over levenseinderituelen.